Peugeot GTi Performans Katalo?u & Shop

Peugeot GTi Autosport Club olarak performans ve tuning parçalary ile body kit parçalaryndan olu?an detayly bir katalo?u size sunuyoruz. Katalogta uygun fiyatlarla bululabilece?iniz her parçayy Türkiye 'ye, Amerika' ya, Avustralya' ya ve Avrupa' nyn her ülkesine rahatlykla gönderebiliyoruz.

Katalogta görebilece?iniz parçalary Yngiltere dy?yndaki ülkelerde direkt olarak temin edemiyebilirsiniz. ?imdi online olarak görebilece?iniz katalo?umuza bir bakyn!.

Ta?yma ücretlerine ait tablodan da anla?ylaca?y üzere bir den fazla sipari?lerin ayny anda istenmesinde, yakla?yk %10 varan bir tasarruf elde etmek mümkündür. (a?a?ydaki örne?e bakynyz). Club üyeleri ta?yma ücretlerinde ayryca bir 10% indirim almaktadyr.

örmek istedi?iniz modelin katolo?u için resmin üzerine tyklayynyz


106


206


306


405


205

Tüm haklary site sahibi tarafyndan saklydyr - Jdow

Peugeot GTi Autosport Club™

Ta?yma Ücretleri
A?a?ydaki tabloda da görebilece?iniz üzere birden fazla parça tek seferde birlikte sipari? edildi?inde ta?yma ücretinde oldukça önemli bir tasarruf söz konusudur. Örne?in a?yrly?y 0.510 kg olan bir parça, tek ba?yna sipari? edildi?inde, a?yrly?y 0.500 kg dan fazla oldu?undan ta?yma ücreti 1.00 kg üzerinden alynacaktyr. Ayny ?ekilde a?yrly?y 13.00 kg olan bir parça 15.00 kg üzerinden ücretlendirilecektir. Bu yüzden birden fazla sipari?in ayny anda istenmesi ta?yma ücretlerinde önemli bir dü?ü? sa?layacaktyr. Tabloda fiyatlar (£) Sterlin and ($) USD olarak verilmi?tir.

Ço?u parçanyn a?yrly?y 5-6 kg my geçmemektedir. Ancak ancak fren diskleri ve egzost sistemlerinin a?yrlyklary 15-30kg arasynda de?i?mektedir.

Örne?in a?yrly?y 2.0 kg olan bir 206 SP wheel arch (yan çamurluk arklary) kit ile a?yrly?y 1.0 kg olan bir K&N hava filtresi birlikte sipari? edildi?inde toplam a?yrlyk 3.0 kg olacak ve ta?yma ücreti de %10 Club üyelik indirimi ile £28.00 - 10% = £25.20 olacaktyr. E?er bu parçalar Turkiye' ye ayry ayry sipari? edilseydi o zaman ödenecek toplam ta?yma ücreti £40.00 olacakty. Böylelikle parçalaryn birlikte sipari? edilmesiyle £14.80/$24.00 lyk bir tasarruf sa?lanmaktadyr.

A?IRLIK

TURKYYE TA?IMA ÜCRETY

0.5kg A £16.50/$26.50 (USD)
1.0kg B £18.50/$30.00
1.5kg C £21.00/$34.00
2.0kg D £23.50/$38.00
2.5kg E £26.00/$58.00
3.0kg F £28.00/$45.00
3.5kg G £31.00/$50.00
4.0kg H £34.00/$55.00
5.0kg I £36.00/$58.00
6.0kg J £40.00/$64.00
7.0kg K £42.00/$68.00
8.0kg L £44.00/$71.00
9.0kg M £46.00/$74.00
10.0kg N £48.00/$77.00
15.0kg O £60.00/$96.00
20.0kg P £68.00/$109.00
25.0kg Q £75.00/$120.00
30.0kg R £82.00/$132.00

Saty? Politikasy
Sipari? edilen parçalaryn, gerekli ödeme bize ula?ty?y andan itibaren en geç 72 saat içersinde adresinize sevk edilmesini sa?lyyoruz. Club olarak size sundu?umuz parçalary bunlary üreten firmalardan direkt olarak temin edip size yolluyoruz. Ancak çok yo?un talepler ya?andy?yndan, firmalaryn stoklary günlük olarak de?i?im gösterebilmektedir. Böyle durumlarda malzemelerin temin süresinde olabilecek gecikmelerine kar?ylyk sipari?lerinizi 40** gün süre ile sakly tutuyoruz ve böyle olasy bir durumda temin süresi ilgili olarak size hemen bilgi veriyoruz. Modifikasyon parçalary farkly konfügrasyonlardaki araçlarda farkly performans gösterebilmektedir. Bu yüzden her parçanyn her araçta ayny performansy göstermesini garanti edemiyoruz, ancak bu konulardaki her türlü tecrübemizi sizinle payla?aca?yz. Peugeot Gti Autosport Club, ?u anda Yngiltere , Türkiye ve Avustralya ' da faaliyet gösteren bir club olup, ürünlerin fiyatlaryna club faaliyet fonlary içi küçük bir miktar için ilave edilmi?tir.

Modifikasyon çaly?malarynyz syrasynda aracynyza en uygun parçanyn seçimi için, bu konuda tecrübeli personelimizle size yardymcy olmaya her zaman hazyryz.

Ödemeler
Ystedi?iniz ürünün ödemesini yaparken en güvenli metot direkt banka transferi olacaktyr. ?u ana kadar bu metotla yapty?ymyz saty?larda hiçbir problem ya?amadyk. Visa/Mastercard ile online sipari?leri bankalaryn taleb etti?i farkly komisyon oranlarynda dolayy ?u anda gerçekle?tiremiyoruz. Ancak Club üyeli?ine katylym ücretini online olarak Visa/Mastercard ile ödeyerek Club 'e katylabilirsiniz.

Sipari?lerinizle ilgili bilgi almak için Türkiye temsilcimiz Murat Yalçyn ile temasa geçerek gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ystedi?iniz ürünü, ö?renmek istediklerinizi ve istedi?iniz ödeme ?eklini tam adresinizle birlikte gönderirseniz, 48 saat içersinde, sipari?inizi $ USD ve £ Sterlin olarak fiyatlandyryp size tüm detayy ile bilgi verebiliriz.

**Malzemeler temininde olabilecek her türlü gecikme imalatçy firma tarafyndan kaynaklandy?yndan kontrolumuz dy?yndadyr.